آخرین بروزرسانی   1400/02/18ساعت 13:30

قیمت ها به تومان می باشد.

 

Pax S910 ..................... 3.000.000 (استوک

 

ناموجود  .....................  Pax S910 (آکبند

 

ناموجود ...............  Pax S910 (WiFi) (آکبند

 

ناموجود  ...............  Pax S910 (WiFi) (استوک

 

Pax S90 .................. 2.500.000 (استوک)

  

Pax s58 .................... 1.550.000 (استوک)

 

Pax S80 .................... 1.300.000 (استوک)

 NexGo G3 
 .......................  2.050.000 (استوک) 

 

ناموجود  .......................  Pax D210

 

ناموجود  .......................  Pax D210C

 

ناموجود  .......................  Verifon 675

 

 

 

ناموجود  ..................  SZZT 8210 (New) (آکبند)

 

 

 

 در صورت تغییر قیمت ها، این صفحه بروز خواهد شد...Sunday, May 2, 2021

« بازگشت