از امروز دستگاه وریفون 675 ناموجود شده و تا اطلاع ثانوی فروش این دستگاه متوقف خواهد بود.

با تشکرMonday, October 19, 2020

« بازگشت