اطلاعیه شماره 1 واحد فروش مرکزی   

 با سلام؛

همکاران گرامی واحد فروش که ثبت در پنل انجام می‌دهند لطفا طبق موارد ذکر شده در ذیل، اطلاعات و مدارک را ثبت بفرمایند:

1- حتما در موقع پرسیدن اسم فروشگاه که روی قبض کارتخوان می‌خورد، صنف مربوطه سوال شود و در کنار نام فروشگاه بصورت خوانا نوشته شود.

2- حتما در برگ استشهاد در قسمت سوم 2 مهر مغازه های معرف زده شود.

3- حتما امضاها همراه با اثر انگشت باشد.

4- حتما روزانه به پنل فروش مراجعه شده و در قسمت درخواستها اگر پاسخ جدید وجود دارد بررسی شود و پاسخ داده شود.

با سپاس

مدیر واحد فروش: اصغری
99/09/08Saturday, November 28, 2020

« بازگشت