اطلاعیه شماره 3 واحد فروش مرکزی:

قابل توجه همه همکاران فروشندگان و بازاریابان گرامی:

***1- از تاریخ 1399/11/29 ثبت اتباع خارجی ممنوع است.
***2- 
در صورت مشاهده موارد زیر در هنگام احراز هویت پذیرنده مورد نظر از طرف psp مردود خواهد شد :

1- تائیدیه شبا که از سایت گرفته شده و مهر بانک خورده باشد.

2- تائیدیه شبا دستکاری شده باشد.

3- آدرس ها به صورت تکراری و دارای کوتاه ترین آدرس به طور مثال (طبقه .... واحد .... و کوچه .... طبقه اول و امثال همچین آدرس هایی).

4- تلفن های ثابت نامعتبر به طور مثال ( 11111111 و 22222222 و امثال همچین شماره تلفن هایی).

5- اصنافی که جواز دار می‌باشد و در احراز هویت به دلیل بارگذاری نکردن مدرک جواز برگشت داده می شود و نماینده صنف را تغییر می‌دهد.

6-  سه بار پذیرنده ای برای احراز هویت ارسال شود و باز هم مشکل داشته باشد.در نظر داشته باشید در صورت مشاهده تلفن ثابت نامعتبر ثبتی مورد نظر مردود خواهد شد لطفا در ورود اطلاعات دقت لازم را نمائید


با تشکر

مدیر واحد فروش
اصغری

 

 Tuesday, February 16, 2021

« بازگشت