قابل توجه همکاران واحد فروش:

* زمان اتمام کار شرکت در سال 1399 تا پایان هفته جاری و تاریخ 1399/12/28 می‌باشد و حضور کلیه همکاران الزامی است.

* زمان شروع به کار شرکت در سال جدید (1400) در تاریخ 1400/01/05 می‌باشد و حضور کلیه همکاران الزامی است.


**از امروز درخواست مرخصی از طریق ارسال تیکت در بخش اداری در ناحیه کاربری هر فرد خواهد بود و درخواست های ارسال شده به غیر از تیکت مورد بررسی قرار نمیگیرند. 

**حتی برای درخواست مرخصی ساعتی هم لطفا از طریق تیکت اقدام شود.

 

با تشکر و تبریک سال نو

اصغری

مدیر واحد فروش

 Sunday, March 14, 2021

« بازگشت