با سلام

لطفا مبلغ بیعانه (4000.000 تومان) در حساب پارسیان شرکت واریز گردد

:پوز شرکتی و یا شماره کارت

6221061215829039

 

:و مبلغ تسویه مشتری به حساب کوثر بنام کامران کامروا واریز گردد

5058011228822158

با تشکر، حسابداری...Sunday, September 20, 2020

« بازگشت