با سلام
همکاران گرامی؛ جهت معرفی باجه های پستی و  جذب بیشتر مشتری، لطفا با یک شماره شخصی در دیوار و شیپور آگهی بزنید.
چنانچه نام اکسیر در آگهی های مورد نظر استفاده گردد، نیاز است متن شما مورد بازبینی و تایید اکسیر قرار گیرد، در غیر اینصورت متن آگهی میتواند با نگارش خودتان (بدون نام اکسیر) و تنها ذکر نام باجه پستی مربوطه ذکر گردد. 
ضمنا به افرادی که متن تایید شده اکسیر را به صورت تبلیغات موثر منتشر کنند، ماهانه مبلغ 100 هزار تومان جهت ارسال و بروزرسانی آگهی ها پرداخت خواهد شد.
در صورت سوال در این خصوص میتوانید داخل پورتال از مدیر هماهنگی  سوال فرمایید.
با تشکر
شماره واتس اپ برای تایید متن اگهی:  09035599840


Sunday, September 20, 2020

« بازگشت