با سلام

روز تحویل سفارشات شهرستان ها به شرح ذیل می باشد:

شنبه :  قوچان

دوشنبه:  تربت جام  و فریمان

سه شنبه:  گناباد

همچنین در صورتی که تعداد سفارشات آماده تحویل به بیش از 4 دستگاه رسید، ارسال سفارشات زودتر از موعد تحویل ارسال خواهد شد.Sunday, September 20, 2020

« بازگشت