وریفون 675 ناموجود شد.

از امروز دستگاه وریفون 675 ناموجود شده و تا اطلاع ثانوی فروش این دستگاه متوقف خواهد بود.

با تشکر

19th Oct 2020